W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.

ul. Bydgoskich Przemysłowców 6
85-862 Bydgoszcz
(biurowiec IDEA)

tel. 52 365 33 10

adres e-mail: biuro@bppt.pl

NIP: 953-249-38-87
REGON: 340011279
KRS: 0000237714

Najem obiektu przeznaczonego na działalność przedszkola

OGŁOSZENIE


Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „BPPT”), zaprasza do składania ofert na najem Obiektu przeznaczonego na działalność przedszkola niepublicznego przy ul. Bydgoskich Przemysłowców 1 w Bydgoszczy. 

 
Przedszkole znajduje się na skraju Puszczy Bydgoskiej, gdzie dzieci będą mogły codziennie w pełni zaspokoić naturalną potrzebę ruchu na świeżym powietrzu, obcować z przyrodą i nauką przez zabawę. Dzięki wyjątkowej lokalizacji i przestrzeni na zewnątrz, można będzie zapewnić dzieciom stymulujące środowisko, które będzie wspierać ich chęć do zabawy, odkrywania, uczenia się i osiągania celów. Ważnym jest, aby pobudzić u dzieci ciekawość, kreatywność i pragnienie wiedzy, które następnie stanowić będą podstawę procesu uczenia się.

 

1.       Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia oferty złożonej przez oferenta  jest:

 

a)      złożenie Oferty według Wzoru Formularza Oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do Ogłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami;

b)      nieprowadzenie wobec Oferenta postępowania egzekucyjnego, upadłościowego, układowego oraz że nie została ogłoszona jego upadłość lub likwidacja;

c)       posiadanie minimum 5-letniego doświadczenia w prowadzeniu przedszkola - z minimalną liczbą 50 dzieci. Oferent nie może polegać na doświadczeniu innych podmiotów;

d)      posiadanie polisy ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oferenta na kwotę nie mniejszą niż 3.000.000,00 zł.

 

2.      Najemca ma obowiązek zapewnić pierwszeństwo przyjmowania dzieci osób pracujących na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Na potwierdzenie faktu zatrudnienia na terenie BPPT, rodzice dziecka składać będą stosowne oświadczenie.

 

3.      Przez Obiekt rozumie się budynek przedszkola z wyposażeniem i przyległym mu terenem. 

Zestawienie projektowanych powierzchni obiektu:

·         Powierzchnia użytkowa budynku 1 262 m2, w tym 6 sal dydaktycznych po ok. 70 m2 oraz sala gimnastyczna o pow. 120 m2;

·         Powierzchnia terenu wokół budynku to ponad 9 100 m2 , na terenie znajdą się m.in. place zabaw, część ogrodnicza, parking. Zestawienie elementów wyposażenia placów zabaw znajduje się w załączniku nr 2.

Budynek przedszkola zostanie wyposażony przez BPPT w technologię kuchni oraz meble. Technologia kuchni uzależniona od wyboru Oferenta (samodzielne prowadzenie kuchni / catering). Zestawienie mebli znajduje się w załączniku nr 2. Pozostałe wyposażenie jest po stronie Najemcy.


4.      Budynek przedszkola jest w trakcie budowy. Planowany harmonogram realizacji inwestycji:

·         Marzec 2024 – zakończenie prac budowlanych,

·         Kwiecień 2024 – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,

·         Maj 2024 – dostawa technologii kuchni i mebli,

·         Czerwiec 2024 – uzyskanie opinii z Sanepidu i Straży Pożarnej,

·         Lipiec – sierpień 2024 – okres przygotowawczy,

·         Wrzesień 2024 – uruchomienie przedszkola.

 

Z Oferentem, którego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie podpisana umowa 

na czas oznaczony do 30.06.2029 r. z możliwością przedłużenia na kolejne 5 lat bez wymogu ogłaszania nowego konkursu. Podpisanie umowy planowane jest na wrzesień 2023 r.

 

Wszelkie zapytania związane z niniejszym ogłoszeniem proszę kierować na adres e-mail: biuro@bppt.pl do dnia 15.07.2023 r.

 

Oferty należy składać do dnia 28.07.2023 r. na adres e-mail: biuro@bppt.pl lub na adres siedziby BPPT – ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, 85-862 Bydgoszcz (w formie listownej lub osobiście w siedzibie BPPT).

 

Ofertę należy złożyć na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia. BPPT dopuszcza przesłanie Oferty w formie skanów (nie jest wymagane podpisanie oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

 

Wybór oferenta uzależniony będzie od decyzji organów zarządzających BPPT.

 

BPPT zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania na każdym etapie, bez wyboru żadnej oferty, bez podawania przyczyny. BPPT zastrzega sobie prawo zmiany warunków współpracy. Oferentom nie przysługuje odwołanie, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z ww. sytuacji.

 

Załączniki:

ogłoszenie

zalacznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 1a -Oświadczenia, że wobec Oferenta nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, upadłościowe, układowe oraz że nie została ogłoszona jego upadłość lub likwidacja

Załącznik nr 1b -Oświadczenie o braku powiązań z Rosją – (Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13  kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835)

Załącznik nr 2 – Wyciąg z dokumentacji projektowej (zestaw dokumentów)

Załącznik nr 3 _istotne warunki współpracy

Załączniki

ogłoszenie pdf, 580 kB

Powiadom znajomego