W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.

ul. Bydgoskich Przemysłowców 6
85-862 Bydgoszcz
(biurowiec IDEA)

tel. 52 365 33 10

adres e-mail: biuro@bppt.pl

NIP: 953-249-38-87
REGON: 340011279
KRS: 0000237714

Przedmiotem działania Spółki jest:

Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 (PKD 2007), jest:


02.20.Z -       Pozyskiwanie drewna,
02.30.Z -       Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna,
41.10.Z -       Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
42.11.Z -       Roboty związane z budową dróg i autostrad,
42.21.Z -       Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
42.22.Z -       Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
42.99.Z -       Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
46.73.Z -       Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
47.19.Z -       Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
47.99.Z -       Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i t argowiskami,
56.10.A –     Restauracje i inne placówki gastronomiczne,
56.10.B -       Ruchome placówki gastronomiczne,
56.29.Z -       Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
56.30.Z -       Przygotowywanie i podawanie napojów,
61.10.Z -       Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
61.20.Z -       Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
61.90.Z -       Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
62.03.Z -       Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
63.11.Z -       Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
63.99.Z -       Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
64.99.Z -       Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
68.10.Z -       Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
68.20.Z -       Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
68.31.Z -       Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
68.32.Z -       Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
69.20.Z -       Działalności rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
70.22.Z -       Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
71.20.B -       Pozostałe badania i analizy techniczne,
72.11.Z -       Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
72.19.Z -       Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
73.11.Z -       Działalność agencji reklamowych,
73.12.C -       Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
73.12.D -      Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
73.20.Z -       Badanie rynku i opinii publicznej,
74.90.Z -       Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
    -      pośrednictwo w interesach tj. organizowanie zaopatrzenia lub sprzedaży dla małych i średnich firm, z wyłączeniem pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
    -      działalność związaną z wyceną, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (antyki, biżuteria itp.),
78.10.Z -       Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
81.10.Z -       Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
82.11.Z -       Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
82.30.Z -       Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
82.99.Z -       Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej gdzie indziej niesklasyfikowana,
85.59.B -       Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, w tym organizacja szkoleń, warsztatów, wydarzeń edukacyjnych.”

Powiadom znajomego