W dniu 21 grudnia 2004 r. została podpisana umowa Spółki pn Bydgoski Park Przemysłowy Sp. z o.o. (akt notarialny repertorium A nr 9459/2004).
W dniu 20 lipca 2005 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy dokonał wpisu Spółki do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i z tym dniem Spółka uzyskała osobowość prawną.
Nazwa Spółki uległa zmianie na Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. z dniem 24 stycznia 2011 r. (data wpisu do KRS).
pełna nazwa:
Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
forma prawna:
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
siedziba Spółki:
Bydgoszcz
czas działania Spółki:
nieokreślony
numer KRS:
237714
sąd rejestrowy:
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego