zamówienie na:

Świadczenie usługi ochrony fizycznej mienia, budynków i osób w obiektach Bydgoskiego Parku Przemysłowo- Technologicznego

zamawiający: Bydgoski Park Przemysłowo - Technologiczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy
tryb zamówienia: procedura Zamawiającego na podstawie art. 138o pzp dot. usług społecznych
nr sprawy: ST/LG/01/2019
szacunkowa wartość: -
termin składania ofert: 28 listopada 2019
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1 i części 2