Strona główna

Strona główna

Szanowni Państwo!

Biuletyn Informacji Publicznej (w skrócie BIP) to serwis internetowy przeznaczony do powszechnego udostępniania informacji. 
 
Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) nakłada na określone podmioty, m.in. podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów (art. 4 pkt 5) obowiązek w postaci udostępniania informacji publicznej.

Przepisy wykonawcze zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Z 2002r Nr 67, poz. 619) określają strukturę, zakres publikowanych informacji oraz standardy zabezpieczenia treści informacji publicznych udostępnianych w BIP.
 

metryczka


Wytworzył: Administrator (1 kwietnia 2007)
Opublikował: Magdalena Liszewska (1 kwietnia 2007, 14:22:54)

Ostatnia zmiana: Magdalena Liszewska (17 października 2007, 15:13:37)
Zmieniono: zmiana treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 88142